Quotes 2018/2019

Aprovades per gran majoria a l’assamblea de socis del passat 19 de Septembre de 2018, a continuació us presentem les cuotes per la temporada 2018/2019. 

Període de vigència

De setembre de 2018 fins a l’agost de 2019 (Ambdós mesos inclosos)

Mètodes de pagament

Des de la junta i aprovat a l’assemblea del passat 19 de setembre de 2018, la quota mensual ha quedat suprimida i només es podrà pagar: anualment, semestral i trimestral. És condició necessària, està al corrent del pagament per continuar gaudint de la condició de soci.

D’altra banda, a partir d’aquest mes de Setembre els pagaments no es podrà fer en metàl·lic. La UAT disposa d’un TPV per fer el pagament per targeta i per domiciliació bancaria.

Dates de pagament
 • Anual: Setembre de 2018
 • Semestral: Setembre de 2018 i Març de 2019
 • Trimestral: Setembre de 2018, Gener de 2019, Maig de 2019
Atenció! Canvi a la cuota de l’Escola i Atletes federats respecte temporades anteriors

Aquest any es produeixen diverses modificacions d’algunes de les quotes, degut principalment a canvis en la normativa de la “Real Federación Española de Atletismo” (RFEA) i que provoca que la temporada oficial de competició sigui de Novembre de 2018 fins Desembre de 2019 (Ambdós mesos inclosos). Això ha portat a prendre la decisió per part del club de no incloure la quota de la fitxa federativa catalana dins de la quota de l’Escola i atletes federats. La UAT només pagarà la fitxa espanyola per aquells atletes que participin en campionats nacionals i que prèviament han pagat la fitxa catalana.

En compensació per aquest fet, la fitxa de l’escola i atletes federats s’ha reduït per cobrir aquest fet. La resta de quotes no es veuen afectats per aquest canvi i per tant tenen el mateix preu que la temporada anterior.

Soci bàsic

Pensat per aquells socis que vulguin fer ús de les instal·lacions i entrenar per al seu compte.

La quota bàsica de la UAT dona dret al següent:

 • Accés i ús de les instal·lacions i serveis de les pistes d'atletisme.

Soci basic – Taula de preus

Anual

180

Unic pagament al Septembre de 2018

Semestral

190

Pagament en 2 cuotes*:

 • Septembre de 2018
 • Març de 2019

Trimestral

210

Pagament en 3 cuotes*:

 • Septembre de 2018
 • Gener de 2019
 • Maig de 2019

* El soci haurà d’estar al corrent del pagament de la cuota per poder continuar gaudint de les condicions adquirides.

Grup de manteniment

La quota del grup de manteniment està pensat per aquells socis que vulguin mantenir-se en forma d’una manera divertida i amb grup. Ideal per als pares mentre els seus fills estan entrenant a l’escola.

La quota del grup de manteniment donat dret al següent:

 • Accés i ús de les instal·lacions i serveis de les pistes d'atletisme.
 • Monitor/a de la UAT

Grup de manteniment – Taula de preus

Anual

250

Unic pagament al Septembre de 2018

Semestral

260

Pagament en 2 quotes*:

 • Setembre de 2018
 • Març de 2019

Trimestral

280

Pagament en 3 quotes*:

 • Setembre de 2018
 • Gener de 2019
 • Maig de 2019

* El soci haurà d’estar al corrent del pagament de la cuota per poder continuar gaudint de les condicions adquirides.

Escola d’Atletisme i Federats

La quota de l’escola d’atletisme o atleta federat està destinada per als més petits atletes del club i que entrenen a l’escola d’atletisme, i per als atletes federats que participen en les competicions amb la UAT.

La quota de l’escola d’atletisme o atleta federat donat dret al següent:

 • Accés i ús de les instal·lacions i serveis de les pistes d'atletisme.
 • Entrenador/a o monitor/a de la UAT
 • Samarreta de competició
 • No inclou la fitxa federativa catalana (Mireu al principi del document per saber més detalls)

Escola d’atletisme i atletes federats – Taula de preus

Anual

275

Unic pagament al Septembre de 2018

Semestral

290

Pagament en 2 quotes*:

 • Setembre de 2018
 • Març de 2019

Trimestral

310

Pagament en 3 quotes*:

 • Setembre de 2018
 • Gener de 2019
 • Maig de 2019

* El soci haurà d’estar al corrent del pagament de la cuota per poder continuar gaudint de les condicions adquirides.

Atletes d’altres clubs

Aquesta quota està pensada per aquells atletes que pertanyen a altres clubs d’atletisme però són entrenats per alguns dels entrenadors de la UAT.

La quota d’atleta d’altre club donat dret al següent:

 • Accés i ús de les instal·lacions i serveis de les pistes d'atletisme.
 • Entrenador/a o monitor/a de la UAT

Atletes d’altres grups – Taula de preus

Anual

375

Unic pagament al Septembre de 2018

Semestral

395

Pagament en 2 quotes*:

 • Setembre de 2018
 • Març de 2019

Trimestral

415

Pagament en 3 quotes*:

 • Setembre de 2018
 • Gener de 2019
 • Maig de 2019

* El soci haurà d’estar al corrent del pagament de la cuota per poder continuar gaudint de les condicions adquirides.

Aneu a la barra d'eines